ΠΕΡΙΠΛΕΞΙΣ.gr
ΚΔ 1
ΚΔ 1

Κερματοδέκτης για δημόσια πρόσβαση σε υπολογιστή.
Δέχεται κέρματα  των  0.5  ,  1  και  2 ευρώ.Αγορά...>


ΠΕΡΙΠΛΕΞΙΣ 2009